Prinsipputtalelse

Avgiftsgrunnlaget ed dagmulkt / konvensjonalbot i entrepriseforhold

  • Publisert:
  • Avgitt 16.01.1976

1976.01.16 F Dagmulkt (PDF)