Prinsipputtalelse

Fellesskriv 28. november 2006 - Statlig virksomhet og merverdiavgift - en kartlegging

  • Publisert:
  • Avgitt 28.11.2006

Vedlegg