Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 23 jf forskrift nr 18 § 3 - Finans- og forsikringsforetaks samlede omsetning

  • Publisert:
  • Oppdatert: 08.01.2021
  • Avgitt 01.07.2002

2002-07-01 fellesskriv fradragsrett fordeling (PDF)