Prinsipputtalelse

Innføring av merverdiavgift på elektriske kjøretøy - presisering av regelverket

  • Publisert:
  • Avgitt 14.12.2022

I brev 14. desember 2022 har Finansdepartementet foretatt noen presiseringer knyttet til innføringen av merverdiavgift ved omsetning av nye og brukte elektriske kjøretøy fra 1.1.2023.

Vedlegg