Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Klagevedtak - klage over avslag på søknad om refusjon / ønske om fornyet behandling av refusjonssøknad

  • Publisert:
  • Oppdatert: 17.12.2020
  • Avgitt 09.02.2007

2007 02 09 Skattedirektoratets vedtak i klagesak (PDF)