Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Klagevedtak - appeal concenring refund of VAT

  • Publisert:
  • Oppdatert: 08.01.2021
  • Avgitt 09.03.2020

2020-03-09 SKD Vedtak i klagesak 9. mars 2020 (PDF)