Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Klagevedtak - klage over avslag på søknad om refusjon av merverdiavgift

  • Publisert:
  • Oppdatert: 17.12.2020
  • Avgitt 16.09.2020

2020-09-16 SKD Vedtak i klagesak 16. september 2020 (PDF)