Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Klagevedtak - klage på avvisning av søknad om refusjon av merverdiavgift

  • Publisert:
  • Oppdatert: 17.12.2020
  • Avgitt 06.02.2009

2009-02-06 SKD Vedtak i klagesak 6. februar 2009 (PDF)