Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Kompensasjon og kommunalt samarbeid

  • Publisert:
  • Oppdatert: 28.12.2020
  • Avgitt 27.04.2015

2015.04.27.SKD-uttalelse (PDF)