Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - fellesprosjekt finansiert av Norges forskningsråd

  • Publisert:
  • Oppdatert: 06.01.2021
  • Avgitt 04.06.1972

1972-06-04 fellesskriv (samarbeid i fellesprosjekt) (PDF)