Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - fradragsretten ved utleie av fast eiendom

  • Publisert:
  • Oppdatert: 29.12.2020
  • Avgitt 17.12.2013

2013 12 17 brev fra fin (PDF)