Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - inngangsbilletter til utstillinger i museer og gallerier

  • Publisert:
  • Oppdatert: 30.09.2020
  • Avgitt 21.06.2010

Innholdet i dette informasjonsbrevet, som bygger på Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), forutsetter at Stortingets lovvedtak blir sanksjonert i statsråd, mest sannsynlig 25. juni 2010.

Last ned prinsipputtalelsen (pdf)