Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift ved salg av melkekvoter

  • Publisert:
  • Oppdatert: 06.01.2021
  • Avgitt 15.12.2004

2004-12-15 fellesskriv (melkekvoter) (PDF)