Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr 4 - skolekantiner

  • Publisert:
  • Avgitt 04.02.2020

I vedtak av 4. februar 2020 foretok Skattedirektoratet en vurdering av hva som ligger i vilkåret om at fylkeskommunen skal drive økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget