Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 10-7 første ledd bokstav b, henvisningen til tolloven § 11-4 første ledd og begrepet "særlige grunner"

  • Publisert:
  • Avgitt 29.08.2018

Skattedirektoratet har i fellesskriv 28. februar 2018 til skattekontorene gitt retningslinjer for når innførselsmerverdiavgift skal refunderes til privatpersoner ved gjenutførsel av varer. På daværende tidspunkt hadde vi mottatt svært lite informasjon, og til dels motstridene opplysninger, når det gjaldt tollregionenes praktisering av merverdiavgiftsloven § 10-7 første ledd bokstav b. Direktoratet utformet derfor retningslinjene basert på forarbeider, Tolltariffens innledende bestemmelser, rundskriv, lovkommentar mv. I fellesskrivet konkluderer vi blant annet med at det ikke skal refunderes innførselsmerverdiavgift ved gjenutførsel av varer innført til Norge for salg under diverse kortvarige arrangementer.

Skattedirektoratet har i ettertid erfart at flere tollregioner før 1. januar 2017 refunderte innførselsmerverdiavgift i omtalte tilfeller.

På denne bakgrunn ber vi skattekontorene refundere betalt innførselsmerverdiavgift ved gjenutførsel av varer som utenlandske selgere har forsøkt solgt her i landet undere kortere opphold, for eksempel varer frembudt for salg under konserter, idrettsarrangementer, utstillinger mv.

Direktoratet ser nå nærmere på det formelle regelverket knyttet til refusjonsordningene. Vi vil komme tilbake til skattekontorene dersom gjennomgangen vil resultere i ytterligere endringer i retningslinjer mv.

 

Vennligst oppgi vår referanse - 2017/1122642 - ved henvendelse i saken.