Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 17 første ledd nr. 1 og 2. Leveranser til Forsvaret

  • Publisert:
  • Avgitt 19.03.1970

Vedlegg