Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 6-7 - Fritak for leasing og omsetning av elbil

  • Publisert:
  • Avgitt 20.12.2017

Spørsmål om merverdiavgiftsloven §§ 6-7 første ledd eller 6-7 tredje ledd skal anvendes ved vurdering av hva slags tilleggsutstyr som kan leveres sammen med omsetning av elbil. Skattedirektoratet konkluderte med at denne vurderingen må gjøres på bakgrunn av merverdiavgiftsloven § 6-7 første ledd. 

Vedlegg