Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsplikt for tjenester som tillitsmann, mval. (1969) § 5 B nr 4

  • Publisert:
  • Avgitt 16.12.2002

Skattedirektoratet kom til at tjenester som ytes frem til avtaleinngåelse mellom långiver og låntaker er ledd i ytelse av tjeneste med formidling av lån, og dermed unntatt som en finansiell tjeneste. Tjeneste som gjelder forvaltning og oppfølging av obligasjonslån omfattes imidlertid ikke av finansunntaket. Det var heller ikke grunnlag for å frita tjenestene fra avgiftsplikt med hjemmel i mval. (1969) § 70.