Prinsipputtalelse

Mval. § 3-7 - omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger – Skattedirektoratets fellesskriv 8.11.2013

  • Publisert:
  • Avgitt 08.11.2013

Prisutdelingsshow vil som hovedregel ikke være omfattet av unntaket i mval. § 3-7 for teater-, opera- og ballettforestillinger eller konserter.

Skattedirektoratet har fått spørsmål om det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger.

Større prisutdelinger kjennetegnes gjerne ved at det oppkreves inngangspenger av publikum og at prisutdelingsshowet ledes av en konferansier. Showene spenner over et vidt spekter, som for eksempel beste norske kinofilm (Amanda), beste TV-drama (Gullruten), beste mannlige artist (Spellemann) beste stand-up (Komiprisen) og beste reklamefilm (Gullfisken). Ved siden av selve utdelingen av priser er det ofte underholdning i form av musikalske innslag, stand-up mv.

Etter merverdiavgiftsloven § 3-7 er omsetning av tjenester i form av adgang til blant annet teater-, opera- og ballettforestillinger samt konserter unntatt fra loven. Det er antatt at musikaler, revy-, kabaret- og stand-up-forestillinger er omfattet av teaterunntaket og at andre former for dans, for eksempel jazzdans og folkedans, er omfattet av ballettunntaket.

Omfanget av konsertunntaket har vært vurdert av Gulating lagmannsrett, se dom 7. juli 2005. Lagmannsretten kom til at samlet betaling (inngangspenger) for et underholdningstilbud bestående av dans, mulighet for servering, diskotekmusikk og levende musikk (pianobar), ikke var omfattet av unntaket for konsertarrangementer. Retten mente at musikkfremføringen måtte være hovedelementet i tilbudet for at konsertunntaket skulle komme til anvendelse. Det samme er senere lagt til grunn av Finansdepartementet i omgjøringen av to klagesaker, KMVA 5228 og 5536.

Skattedirektoratet legger til grunn at vilkåret om at musikkfremføringen må utgjøre hovedelementet for å være omfattet av konsertunntaket, vil gjelde tilsvarende for teater-, opera- og ballettunntaket, dvs. skuespillerens, sangerens eller danserens fremføring, eventuelt en kombinasjon av disse, må være hovedelementet i forestillingen.

Det er direktoratets oppfatning at prisutdelingsshow som hovedregel ikke vil være omfattet av unntaket for teater-, opera- og ballettforestillinger eller konserter. Dette skyldes at den artistopptreden som skjer i forbindelse med prisutdelingen, normalt ikke utgjør hovedelementet i arrangementene. Artistenes opptreden må anses som en del av et større underholdningstilbud.