Prinsipputtalelse

Omfanget av trykkerienes avgiftsfritak, jf. forskrift nr. 16 § 7 og forskrift nr. 19 § 4

  • Publisert:
  • Avgitt 26.05.2005

Spørsmålet gjelder konkret om tjenester som layout, journalistisk arbeid, grafiske tjenester og rådgivning etc. omfattes av avgiftsfritakene i forskrift nr. 16 § 7 og forskrift nr. 19 § 4 (nåværende merverdiavgiftslov § 6-4 (3) og § 6-5 (1))

Brevet er vedlagt i pdf-format.

Vedlegg