Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Periodisering av merverdiavgift - løpende leveranser 2

  • Publisert:
  • Oppdatert: 14.02.2018

Brev fra Skattedirektoratet til fylkesskattekontorene, 20. mars 2002.

Det vises til fellesskriv datert 13. mars 2002 vedrørende periodisering av merverdiavgift - løpende leveranser.

På bakgrunn av forespørsler fra fylkesskattekontorene vil Skattedirektoratet presisere at forannevnte fellesskriv ikke endrer vårt standpunkt når det gjelder periodisering i byggebransjen ved såkalte "Complete Contracts", jf. Skattedirektoratet melding nr. 26/1989. Ved oppføring av bygg for fremmed regning hvor det er avtalt at fakturering først skal skje ved endelig fullførelse og overlevering, vil byggearbeidene i avgiftsmessig forstand anses levert på ferdigstillelsestidspunktet for bygget.

Vårt fellesskriv omhandler således andre typer løpende leveranser, som for eksempel regnskapstjenester, programmeringsarbeid, produktutvikling og andre konsulentoppdrag.

Vennlig hilsen

Hanne Kjørholt

Kontorsjef

Avdeling næring

 

Gro Qvigstad