Prinsipputtalelse

Prinsipputtalelse vedrørende øreavrunding av vederlag i salgsdokumentet

  • Publisert:
  • Avgitt 13.06.2019

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.

Det følger av kravene til dokumentasjon av bokførte opplysninger at salgsdokumentet skal innholde vederlaget, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 første ledd nr. 5. Skattedirektoratet legger til grunn at dersom det avtalte vederlaget inneholder et ørebeløp, skal ørebeløpet framgå av salgsdokumentet. Dette gjelder både på linjenivå og totalnivå, og gjelder uavhengig av type betalingsmiddel.

Ved kontant betaling med sedler og mynter, skal totalvederlaget avrundes i samsvar med forskrift av 16. mars 2011 nr. 294 om tilbaketrekking av 50-øremynt som gyldig betalingsmiddel § 2:

Fra 1. mai 2012 skal det ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 100 avrundes slik ved det endelige oppgjør:

Ørebeløp som ender på 1-49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp
Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp

Både øreavrundingen og avrundet totalvederlag skal fremgå av salgsdokumentet.

Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er anledning til å avrunde vederlaget ved elektronisk betaling fordi elektronisk betaling ikke anses som betaling med norsk mynt.