Prinsipputtalelse

SAF-T– midlertidig endring i lav sats for merverdiavgift som følge av koronapandemien

  • Publisert:
  • Avgitt 06.05.2020

Ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien er en reduksjon i lav sats for merverdiavgift fra 12 prosent til 6 prosent, fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.  Skattedirektoratet har fått spørsmål om det er behov for ny standard mva-kode til bruk i SAF-T som følge av denne endringen.

Skattedirektoratets vurdering

I SAF-T er det ikke behov for en egen standard mva-kode å mappe mot når det gjelder den midlertidig reduserte mva-satsen på 6 prosent. Foretakets mva-koder mappes mot standard mva-kode for lav sats, og det vil være foretakets egen kode som skal angi hvilken prosent som er benyttet.

Vi vil anbefale å fylle inn <EffectiveDate> og <ExpirationDate> for å angi periodene, selv om begge disse feltene i utgangspunktet er Optional. Dette vises i elementet "TaxTable" i "TaxCodeDetails" for å skille på hvilke perioder det er benyttet ordinær lav sats (12 prosent) og hvilken periode det er benyttet redusert lav sats (6 prosent. Se den tekniske dokumentasjonen for ytterligere detaljer. I standardkodene det mappes mot vil det kun stå: utgående merverdiavgift lav sats, eller inngående merverdiavgift lav sats – uten at det er angitt prosentsats etter beskrivelsen.

Se den tekniske dokumentasjonen side 19-21