Prinsipputtalelse

Skattefunn, foretak i økonomiske vanskeligheter, skattefunnprosjekt for 2022

  • Publisert:
  • Avgitt 30.08.2022

Foretak som søker om godkjenning av skattefunnprosjekt for 2022, og som kun baserer seg på sist avlagte årsregnskap (regnskap for 2021), som viser at det er et foretak i økonomiske vanskeligheter, vil anses for å være et slikt foretak.

Covid19-unntaket i GBER artikkel 1 (4) bokstav c, «Unntaket», er et unntak fra forbudet mot å gi støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter («FIV»), se GBER art. 2 punkt 18. FIV-vurderingen baserer seg på foretakets sist avlagte årsregnskap.

Unntaket fastslår at foretak som ikke var FIV per 31.12.2019, men som blir det i perioden 1.1.2020 frem til 31.12.2021, likevel kan motta støtte. Det har kommet spørsmål om hvordan Unntaket skal tolkes.

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt til grunn at foretak som søker om godkjenning av skattefunnprosjekt for 2022, og som kun baserer seg på sist avlagte årsregnskap (regnskap for 2021), som viser at det er FIV, vil anses for å være FIV. Slike foretak kan derfor ikke motta støtte.

Dersom et slikt foretak legger frem tilleggsdokumentasjon i form av mellombalanse som tilsier at foretaket ved tildelingstidspunktet ikke er FIV (her tidspunktet for Forskningsrådets godkjenning av skattefunnprosjektet for 2022), vil det likevel ikke anses som FIV.