Prinsipputtalelse

Søknad om fritak fra merverdiavgift for våpensystemet F-35

  • Publisert:
  • Avgitt 02.08.2017

2017.08.02 Skattedirektoratets brev (F-35) (PDF)