Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Spørsmål om borettslags rett til kompensasjon

  • Publisert:
  • Oppdatert: 28.12.2020
  • Avgitt 12.06.2019

2019.06.12.Klageavgjørelser (PDF)