Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Spørsmål om merverdiavgift av feieavgift når feiing ikke er utført

  • Publisert:
  • Oppdatert: 30.12.2020
  • Avgitt 23.01.1991

1991-04-23 Skattedirektoratets uttalelse (ikke utført feiing) (PDF)