Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Spørsmål om merverdiavgift av renovasjonsavgift når renovasjon ikke utføres

  • Publisert:
  • Oppdatert: 30.12.2020
  • Avgitt 04.06.1991

1991-06-04 Skattedirektoratets uttalelse - (ikke utført renovasjon) (PDF)