Prinsipputtalelse

Uttalelser om merverdiavgift nr 4-1976

  • Publisert:
  • Avgitt 09.09.1976

1976.09.09 U nr. 4-76 (PDF)