Prinsipputtalelse

Veiledende uttalelse vedrørende fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6 og lading av elbil

  • Publisert:
  • Avgitt 12.11.2021

Fritaket i mval. § 6-6 kommer til anvendelse også på fordeling av strøm til elbil-ladere til den enkelte andelseier/sameier som borettslaget står for, i de tilfellene strømmen leveres fra kraftleverandør på vanlige husholdningsvilkår m.m. til borettslaget.