Sats for:

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.

Skattesatsen for alminnelig inntekt er satsen som brukes for både inntekter og fradrag.


Det gjelder særskilte skatteregler for skattytere bosatt i Troms og Finnmark (tiltakssonen).

Personer 22,0 prosent
Personer i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 18,5 prosent
Etterskuddspliktige (bedrifter) 22,0 prosent