Sats for:

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.


Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget hvert år:

Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske
I 14,1 % 14,1 %
Ia* 14,1 % 10,6 %
II 10,6 % 10,6 %
III 6,4 % 6,4 %
IV 5,1 % 5,1 %
IVa 7,9 % 5,1 %
V 0 0
Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 850 000 kroner 5,0 % 5,0 %

 

* I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil

differansen mellom:

  • det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift

og

  • det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent

er lik fribeløpet.

I 2023 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.

For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 prosent.