Sats for:

Arbeidsgiveravgift - soneinndeling

Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Du finner de ulike sonene for arbeidsgiveravgift på norgeskart.no
Her kan du søke på adresse, kommune eller klikke i kartet og finne riktig sone.

Du kan se film hvor vi forklarer differensiert arbeidsgiveravgift.

I listen nedenfor finner du kommune og sone.


Listen under viser kommuner og fylkestilknytning som gjelder for 2024.

På grunn av regionreformen er det ikke lenger et én-til-én-forhold mellom arbeidsgiveravgiftssone og kommune. Derfor inneholder kommentarfeltet henvisning til gamle kommuner der dette er relevant.

Kommunekatalog 2024

Rekkefølge: Fylkesvis

Viktig informasjon

Søk i listen: