Sats for:

Arbeidsgiveravgift - soneinndeling

Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Du finner de ulike sonene for arbeidsgiveravgift på norgeskart.no
Her kan du søke på adresse, kommune eller klikke i kartet og finne riktig sone.

Eller du kan finne kommune og sone i listen nedenfor.


Listen under viser kommuner og fylkestilknytning som gjelder for 2023.

Grunnet regionreformen er det ikke lenger en én til én-forhold mellom arbeidsgiveravgiftssone og kommune. Derfor inneholder tabellen 2 kolonner til høyre som viser til de gamle kommunene og de gamle kommunenummerne.

Kommunekatalog 2023

Rekkefølge: Fylkesvis

Viktig informasjon

Søk i listen: