Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Arbeidsgiveravgift - soneinndeling

Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Du finner de ulike sonene for arbeidsgiveravgift på norgeskart.no
Her kan du søke på adresse, kommune eller klikke i kartet og finne riktig sone.

Eller du kan finne kommune og sone i listen nedenfor.


Listen under viser kommuner og fylkestilknytning som gjelder for 2023.

Grunnet regionreformen er det ikke lenger en én til én-forhold mellom arbeidsgiveravgiftssone og kommune. Derfor inneholder tabellen 2 kolonner til høyre som viser til de gamle kommunene og de gamle kommunenummerne.

Kommunekatalog 2023

Rekkefølge: Fylkesvis

Viktig informasjon

Søk i listen: