Sats for:

Avskrivningssatser

Når du kjøper varige driftsmidler til bedriften – som maskiner, utstyr, biler, bygninger og så videre, kan du skrive av dette over flere år. Det betyr at du kan få fradrag fordi verdien på utstyret eller driftsmiddelet blir lavere på grunn av slitasje og alder.

Her er satsene som brukes når du skriver av driftsmidler.


Avskrivningssatser  
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 %
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 %
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) 24 %
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 %
Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 %
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 %
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 %
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) * 4 % (6/10/20)
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 %
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 %

 

* Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent. 

Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.

Kostnader for etablering av frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg, med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig.