Sats for:

Avskrivningssatser


Avskrivningssatser  
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 %
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 %
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)* 24 % /30 %
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 %
Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 %
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 %
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 %
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) ** 4 % (6/10/20)
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 %
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 %

 

* Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 prosent, med forhøyet sats på 30 prosent for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift. 

** Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent. 

Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.

Kostnader for etablering av frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg, med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig.