Sats for:

Foreldrefradrag (kostnader til pass og stell av barn)

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som du bor sammen med som er 11 år eller yngre. Du kan også få fradrag for utgifter til fritidsordning.

Eksempler på utgifter du kan få fradrag for er utgifter til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning. Du får fradrag for utgifter til fritidsordning i idrettsforening, sportsklubb og liknende som er av tilsvarende art som skolefritidsordning.

Slik føres fradraget i skattemeldingen (selvangivelsen)

Fradraget skal være forhåndsutfylt av Skatteetaten i skattemeldingens (selvangivelsens) post 3.2.10.

Barnehager og fritidsordninger er pliktige til å innrapportere opplysninger om foreldre/foresattes kostnader til pass og stell av barn.

Er kostnadene ikke forhåndsutfylte i skattemeldingen (selvangivelsen), kan du likevel kreve fradrag under post 3.2.10, men du må kunne dokumentere kostnadene dersom vi ber om det.

Kontantstøtte reduserer ikke fradraget.

Du kan også få fradrag for

  • ekstra reiseutgifter til transport til barnepasser (kr 1,56 per km ved bruk av bil)
  • pass av eldre barn når barnet har særlig behov for omsorg eller pleie. Du må kunne vise frem attest fra lege, barnevern eller liknende, dersom vi ber om det.
  •  

Øvre grense

Ett barn 25 000 kroner
Tillegg per barn utover det første 15 000 kroner