Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Foreldrefradrag (kostnader til pass og stell av barn)

Her finner du øvre grense for hva du kan ha rett til av foreldrefradrag. 

For aktuelle transport-utgifter får du fradrag for 1,56 kroner per kilometer, eller for faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel. 

Du kan lese mer om hvilke utgifter som inngår i foreldrefradrag her.


Øvre grense

Ett barn 25 000 kroner
Tillegg per barn utover det første 15 000 kroner