Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Foreldrefradrag (kostnader til pass og stell av barn)

Her finner du øvre grense for hva du kan ha rett til av foreldrefradrag. 

For aktuelle transport-utgifter får du fradrag for 1,65 kroner per kilometer, eller for faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel. 

Du kan lese mer om hvilke utgifter som inngår i foreldrefradrag her.


Øvre grense

Ett barn 25 000 kroner
Tillegg per barn utover det første 15 000 kroner