Sats for:

Fradrag for boligsparing for ungdom (BSU)

Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen.

Du kan få fradrag for BSU til og med det året du fyller 33 år. For at du skal ha krav på fradrag, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Du må også ha så høy inntekt at du betaler skatt. Hvis du ikke har så høy inntekt, får du heller ikke fradrag. Har du en lav inntekt og betaler lav skatt, kan du ikke få mer fradrag enn maksimalt det du skulle betalt i skatt, selv om satsen for maksimalt BSU-fradrag skulle være høyere. Se mer om reglene for BSU her. 


Sats for skattefradrag

20,0 prosent
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kroner
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kroner