Sats for:

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats.

Les mer om hva du kan få fradrag for, hvordan du regner det ut og hvor du fører det i skattemeldingen (selvangivelsen).


Sats per kilometer 1,56 kroner / 0,76 kroner* 
Nedre grense for fradraget 22 700 kroner

* Mellom 50 000 og 75 000 km gis det fradrag på 0,76 kr per km.

footer/desktop/standard