Sats for:

Satser for reisefradrag mellom hjem og arbeid

Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats.


Sats per kilometer 1,76 kroner
Nedre grense for fradraget

14 950 kroner

Det er en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag (arbeids- og besøksreiser) på 97 000 kr før egenandelen på 14 950 kroner er trukket fra. Grensen gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS-området, og inkluderer også faktiske utgifter til bom, ferge og fly mv.c.