Sats for:

Satser for reisefradrag mellom hjem og arbeid

Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats.


Det gis fradrag opptil 75 000 kilometer per år. 

Sats per kilometer 1,56 kroner / 0,76 kroner* 
Nedre grense for fradraget

23 900 kroner

* Mellom 50 000 og 75 000 km gis det fradrag på 0,76 kr per km.

Det er en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag (arbeids- og besøksreiser) på 97 000 kr før egenandelen på 23 900 kroner er trukket fra. Grensen gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS-området, og inkluderer også faktiske utgifter til bom, ferge og fly mv.