Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

Kalkulasjonsfaktoren kunngjøres i januar i året etter inntektsåret.


For inntektsåret 2019 settes kalkulasjonsfaktoren til 0,065.

Skattedirektoratet fastsetter kalkulasjonsfaktoren i medhold av FSFIN § 4-10-5 og faktoren benyttes til å beregne formuesverdi av næringseiendom.