Sats for:

Personfradrag

Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).


Klasse 1 54 750 kroner

Alle enslige skattytere skattelegges i skatteklasse 1.

Les mer om skatteklasser.

footer/desktop/standard