Skatteklasser

Alle personlige skattytere skattlegges i skatteklasse 1. 

Skatteklasse 2 ble fjernet i 2018.

Skatteklasse 1

For skatteklasse 1 har du et personfradrag, et fribeløp, ved beregningen av skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekt). 

Alle personlige skattytere skattlegges i skatteklasse 1. Det samme gjelder for dødsbo i det året skattyter døde.

Er du skattemessig bosatt i Norge bare deler av året, reduseres personfradraget forholdsmessig.

For enslige som forsørger barn under 18 år og mottar utvidet barnetrygd, finnes et særfradrag av hensyn til høyere kostnader ved forsørgeransvar. Enslige forsørgere skattelegges også i skatteklasse 1.

Det særskilte inntektsfradraget for bosatte i Finnmark og i enkelte kommuner i Nord-Troms (Finnmarksfradraget) gis automatisk på bakgrunn av de opplysningene Skatteetaten har.

Skatteklasse 0

I skatteklasse 0 gis det ikke personfradrag. For eksempel skattelegges dødsbo i skatteklasse 0 for år som følger etter dødsfallåret (når boet ikke er oppgjort).