Sats for:

Personfradrag

Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).


Klasse 1 56 550 kroner

 

Ved bosettelse/opphold i Norge bare deler av året, reduseres personfradraget forholdsmessig.

Alle personlige skattytere skattlegges i skatteklasse 1. Det samme gjelder for dødsbo i det året skattyter døde.

Les mer om skatteklasser.