Sats for:

Avgift på mineralske produkter

Her finner du gjeldende og tidligere satser for avgift på mineralske produkter.


Avgiftene skal beregnes per standardliter mineralolje og bensin, og per standardkubikkmeter (Sm3) og kilogram for henholdsvis naturgass og LPG.

  CO2-avgift  Grunn-avgift Autodiesel/ bensinavgift Totalt
Mineralolje, umerket, svovelfri (autodiesel) 2,05 pr. liter   3,52 pr. liter 5,57 pr. liter
Mineralolje, merket, svovelfri (fyringsolje mv.) 2,05 pr. liter 1,76 pr. liter   3,81 pr. liter
Bensin, svovelfri  1,78 pr. liter    4,95 pr. liter 6,73 pr. liter
Naturgass 1,52 pr. Sm3     1,52 pr. Sm3
LPG 2,30 pr. kg     2,30 pr. kg

Svovelavgift: For mineralolje som inneholder 0,05 prosent vektandel svovel skal det betales 14,20 øre per liter for hver påbegynt 0,1 prosent vektandel svovel.