Sats for:

Avgift på mineralske produkter

Her finner du gjeldende og tidligere satser for avgift på mineralske produkter.

Se veiledningsinformasjon om mineralske produkter.


Avgiftene skal beregnes per standardliter mineralolje og bensin, og per standardkubikkmeter (Sm3) og kilogram for henholdsvis naturgass og LPG.

 

CO2-avgift  

Autodiesel/ bensinavgift 

Totalt 

Mineralolje, umerket, svovelfri (autodiesel) 

3,17 pr. liter 

2,71 pr. liter 

5,88 pr. liter 

Mineralolje, merket, svovelfri (fyringsolje mv.) 

3,17 pr. liter 

 

3,17 pr. liter 

Bensin, svovelfri  

2,72 pr. liter  

4,62 pr. liter 

7,34 pr. liter 

Naturgass 

2,34 pr. Sm3 

 

2,34 pr. Sm3 

LPG 

3,53 pr. kg 

 

3,53 pr. kg 

 

Svovelavgift

For mineralolje som inneholder 0,05 prosent vektandel svovel skal det betales 15,20 øre per liter for hver påbegynt 0,1 prosent vektandel svovel. 

Redusert sats

Det er reduserte satser for enkelte bruksområder, herunder enkelte typer industri. For svovelavgiften gis det reduksjon i avgiften ut ifra rensegrad på utslippet.