Sats for:

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER)

Det er avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER). Her finner du gjeldende og tidligere satser.


Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

Innhold TRI/PER 

kr per kg 

Prosent 

TRI 

PER 

over 0,1 t.o.m. 1  

   

0,81  

over 1 t.o.m. 5  

4,03  

4,03  

over 5 t.o.m. 10  

8,06  

8,06  

over 10 t.o.m. 30  

24,17  

24,17  

over 30 t.o.m. 60  

48,35  

48,35  

over 60 t.o.m. 100  

80,58  

80,58