Avgift på TRI og PER

Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) er helse- og miljøskadelige kjemikalier som er tungt nedbrytbare i miljøet.

Avgiften avvikles

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) er avviklet fra 1. januar 2024. Avviklingen ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2023.

Vær oppmerksom på at særavgiftsmelding for desember 2023 har frist for rapportering 18. januar 2024. 

Om avgiften

Avgiften er opphevet fra og med 1. januar 2024.

Se satser for tidligere år

 

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: