Avgift på TRI og PER

Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) er helse- og miljøskadelige kjemikalier som er tungt nedbrytbare i miljøet.

Om avgiften

Sats for 2023

Innhold TRI/PER 

kr per kg 

Prosent 

TRI 

PER 

over 0,1 t.o.m. 1 

  

0,81 

over 1 t.o.m. 5 

4,03 

4,03 

over 5 t.o.m. 10 

8,06

8,06 

over 10 t.o.m. 30 

24,17 

24,17 

over 30 t.o.m. 60 

48,35 

48,35 

over 60 t.o.m. 100 

80,58 

80,58 

Se satser for tidligere år

 

Det er avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgift på gjenvunnet TRI og PER, og på TRI og PER som inngår som bestanddel i andre varer.

Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

 

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning til eget bruk.

 

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Produserer du TRI og PER eller gjenvinner TRI og PER for videresalg, må du registrere virksomheten som avgiftspliktig. Du betaler da avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. 

Hvis du importerer TRI og PER, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du ikke er registrert, må du betale avgiften ved import.

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: