Avgift på TRI og PER

Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) er helse- og miljøskadelige kjemikalier som er tungt nedbrytbare i miljøet.

Avgiften omfatter

Det er avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgift på gjenvunnet TRI og PER, og på TRI og PER som inngår som bestanddel i andre varer.

Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

Sats for 2021

Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

Innhold TRI/PER kr per kg
Prosent TRI PER
over 0,1 t.o.m. 1   0,77
over 1 t.o.m. 5 3,87 3,87
over 5 t.o.m. 10 7,74 7,74
over 10 t.o.m. 30 23,21 23,21
over 30 t.o.m. 60 46,43 46,43
over 60 t.o.m. 100 77,38 77,38
 

Fritak fra avgift på TRI og PER

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning til eget bruk.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som gjenvinner TRI og PER for videresalg, må du registrere virksomheten som avgiftspliktig.

Importerer du TRI og PER, og skal benytte dette som råvarer, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer TRI og PER og ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.