Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på TRI og PER

Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) er helse- og miljøskadelige kjemikalier som er tungt nedbrytbare i miljøet.

Avgiften omfatter

Det er avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), som blir importert til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgift på gjenvunnet TRI og PER, og på TRI og PER som inngår som bestanddel i andre varer.

Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

Sats for 2022

Avgift skal kun betales dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgiften beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og andelen TRI og PER i produktet.

Innhold TRI/PER 

kr per kg 

Prosent 

TRI 

PER 

over 0,1 t.o.m. 1 

 

0,78 

over 1 t.o.m. 5 

3,92 

3,92 

over 5 t.o.m. 10 

7,84 

7,84 

over 10 t.o.m. 30 

23,52 

23,52 

over 30 t.o.m. 60 

47,03 

47,03 

over 60 t.o.m. 100 

78,39 

78,39 

Se satser for tidligere år

Fritak fra avgift på TRI og PER

Avgiftsplikten omfatter blant annet ikke gjenvinning til eget bruk.

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som gjenvinner TRI og PER for videresalg, må du registrere virksomheten som avgiftspliktig.

Importerer du TRI og PER, og skal benytte dette som råvarer, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer TRI og PER og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.