Sats for:

Særfradrag for store sykdomsutgifter (utgått)

Regelen om særfradrag for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012.

Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du fikk særfradrag både for 2010 og 2011.

Les mer om særfradrag for store sykdomsutgifter.


For inntektsåret 2024 gis særfradrag med 67 prosent av fradragsberettigede utgifter.

Det gis etter visse kriterier særfradrag for store sykdomsutgifter når årlige dokumenterte utgifter utgjør minst 9 180 kroner og gjelder varig sykdom eller svakhet hos skattyter selv eller noen han eller hun forsørger. Legeattest må kunne fremlegges på forespørsel. Du må også på forespørsel kunne sannsynliggjøre/dokumentere kostnadene.

Nedre grense*  9 180 kroner

* Det er ingen nedre grense for fradrag for tilsynskostnader som skyldes barns sykdom.